CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Hiến pháp số /. của Quốc hội: Hiến pháp năm 2013

Ngày đăng: 28/12/2023

Ngày ban hành: 28-11-2013

Loại văn bản: Hiến pháp

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu: Hiến pháp năm 2013

Tài liệu đính kèm: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2013/12/hp.pdf

Nguồn: Chính Phủ

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Địa chỉ: 125 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Email: luatlegalding@gmail.com
Điện thoại: 0935817456 - 0903891189

Chi nhánh

Dịch vụ