CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự số 01/VBHN-VPQH 

Ngày đăng: 28/12/2023

Số, ký hiệu: 01/VBHN-VPQH 

Ngày ban hành: 10/07/2017

Loại văn bản: Văn bản hợp nhất

Cơ quan ban hành: Văn bản hợp nhất – Văn phòng Quốc hội

Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc

Trích yếu: Hợp nhất Bộ luật Hình sự

Tài liệu đính kèm: Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Địa chỉ: 125 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Email: luatlegalding@gmail.com
Điện thoại: 0935817456 - 0903891189

Chi nhánh

Dịch vụ