CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Ngày đăng: 28/12/2023

Số, Ký hiệu: 12/VBHN-VPQH 

Ngày ban hành: 15-07-2020

Loại văn bản: Văn bản hợp nhất

Cơ quan ban hành: Văn phòng Quốc hội

Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc

Tài liệu đính kèm: Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, bổ sung năm 2020

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Địa chỉ: 125 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Email: luatlegalding@gmail.com
Điện thoại: 0935817456 - 0903891189

Chi nhánh

Dịch vụ