CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Luật số 46/2010/QH12 của Quốc hội: Luật Ngân hàng

Ngày đăng: 28/12/2023

Số hiệu: 46/2010/QH12

Loại văn bản: Luật

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Ngày ban hành: 16-06-2010

Người ký: Nguyễn Phú Trọng

Tài liệu đính kèm: Luật Ngân hàng năm 2010

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Địa chỉ: 125 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Email: luatlegalding@gmail.com
Điện thoại: 0935817456 - 0903891189

Chi nhánh

Dịch vụ