CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Luật số 01/2016/QH14 của Quốc hội: Luật Đấu giá tài sản

Ngày đăng: 28/12/2023

Số hiệu: 01/2016/QH14

Loại văn bản: Luật

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Ngày ban hành: 17/11/2016

Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân

Tài liệu đính kèm: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2017/01/01.signed.pdf

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Địa chỉ: 125 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Email: luatlegalding@gmail.com
Điện thoại: 0935817456 - 0903891189

Chi nhánh

Dịch vụ