CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

DI CHÚC

Ngày đăng: 06/07/2020

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.Theo quy định tại Điều 627 Bộ luật dân sự 2015, Di chúc được lập thành văn bản, nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Một di chúc hợp pháp phải thỏa mãn các điều kiện sau đây: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Quan hệ tài sản là một quan hệ phức tạp và rất dễ phát sinh tranh chấp giữa các thành viên được hưởng tài sản thừa kế hoặc phát sinh tranh chấp với bên thứ ba khi tài sản đang được cầm cố, thế chấp, …Khi sử dụng dịch vụ lập di chúc, với sự tham gia và tư vấn của đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, di chúc sẽ được đảm bảo minh bạch về nội dung và hợp pháp về hình thức. Việc lập di chúc sẽ trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn.

Dịch vụ Luật sư Gia đình sẽ giúp khách hàng thực hiện các công việc sau đây:

 • Tư vấn hình thức, nội dung, cách thức lập di chúc hợp pháp;
  • Tư vấn quyền, nghĩa vụ của người lập di chúc; những người được thừa kế;
  • Tư vấn xác định di sản để tặng cho, di sản để thờ cúng và thực hiện nghĩa vụ tài chính của người để lại di sản trước khi thừa kế;
  • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần thiết liên quan;
  • Thực hiện công bố di chúc, lập văn bản khai nhận di sản thừa kế và văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế;
  • Đại diện khách hàng làm việc tại các cơ quan chức năng liên quan;
  • Thường xuyên cập nhật, báo cáo tình trạng hồ sơ trong quá trình xử lý;
  • Nhận kết quả từ cơ quan chức năng và bàn giao đầy đủ cho khách hàng.
CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Địa chỉ: 125 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Email: luatlegalding@gmail.com
Điện thoại: 0935817456 - 0903891189

Chi nhánh

Dịch vụ