CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ngày đăng: 29/12/2023

Kính chào Quý Khách hàng!

Công ty Luật TNHH MTV Legal Ding kính gửi đến Quý Khách hàng bảng Dịch vụ Đấu giá tài sản và nhiệm vụ mà Công ty đang triển khai cung cấp như sau:

STT DỊCH VỤ/NHIỆM VỤ
1 Thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục quy định của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.
2 Ban hành Nội quy Bán đấu giá tài sản phù hợp với quy định của của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan.
3 Giao tài sản bán đấu giá được giao bản quản, quản lý cho người mua được tài sản bán đấu giá; yêu cầu người có tài sản bán đấu giá giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá trong trường hợp có tài sản bán đấu giá đang trực tiếp quản lý tài sản đó.
4 Cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan đến tài sản bán đấu giá cho người mua được tài sản bán đấu giá.
5 Thực hiện quy định về pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê.
6 Lập sổ theo dõi tài sản bán đấu giá, sổ đăng ký bán đấu giá tài sản.
7 Bồi thường thiệt hại do lỗi Đấu giá viên và các nhân viên khác của tổ chức mình gây ra trong khi thực hiện Bán đấu giá tài sản.
8 Thực hiện các nghĩa vụ khác theo hợp đồng Bán đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản Bám đấu giá.

Kính mong nhận được sự quan tâm từ Quý khách hàng.

Nếu cần hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ vào số điện thoại/email/địa chỉ bên dưới của chúng tôi.

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Địa chỉ: 125 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Email: luatlegalding@gmail.com
Điện thoại: 0935817456 - 0903891189

Chi nhánh

Dịch vụ