CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Ngày đăng: 20/11/2023

Kính chào Quý Khách hàng!

Công ty Luật TNHH MTV Legal Ding kính gửi đến Quý Khách hàng bảng dịch vụ tư vấn mà Công ty đang triển khai cung cấp như sau:

 

I. DỊCH VỤ TƯ VẤN THEO VỤ VIỆC

STT  DỊCH VỤ CUNG CẤP
1  Tư vấn nội bộ doanh nghiệp.
2  Rà soát, soạn thảo văn bản, hợp đồng.
3  Tham gia hoặc đại diện đàm phán trong các giao dịch, hợp đồng.
4  Giải đáp quy định pháp luật theo yêu cầu của Quý khách hàng.
5  Tư vấn pháp lý sơ bộ giải quyết tranh chấp.

 

II. DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

STT  DỊCH VỤ CUNG CẤP
1  Tư vấn nội bộ doanh nghiệp.
2  Tư vấn pháp lý, đưa ra khuyến nghị, rà soát, soạn thảo hợp đồng, giao dịch của Công ty.
3  Tham gia hoặc đại diện Quý khách hàng đàm phán trong các giao dịch,  hợp đồng kinh doanh thương mại và đầu tư của doanh nghiệp.
4  Tư vấn pháp lý việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.
5  Tư vấn pháp lý việc thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
6  Tư vấn, đưa ra khuyến nghị, hỗ trợ pháp lý sơ bộ trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư của doanh nghiệp.
7  Tư vấn pháp lý sơ bộ giải quyết tranh chấp, xử lý thu hồi các khoản nợ khó đòi của doanh nghiệp
8  Giải đáp quy định pháp luật theo yêu cầu của Quý khách hàng trong quá trình hoạt động liên quan đến ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
9  Định kỳ thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

Kính mong nhận được sự quan tâm từ Quý khách hàng.

Nếu cần hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ vào số điện thoại/email/địa chỉ bên dưới của chúng tôi.

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Địa chỉ: 125 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Email: luatlegalding@gmail.com
Điện thoại: 0935817456 - 0903891189

Chi nhánh

Dịch vụ