CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH H.T.C VIỆT NAM

Ngày đăng: 16/11/2023

Công ty Đấu giá Hợp Danh H.T.C Việt Nam  được Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng cấp Giấy Đăng ký hoạt động lần đầu ngày 12/3/2019, Đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 16/10/2023.

Mặc dù được cấp giấy chứng nhận lần đầu vào ngày 12/3/2019, tuy nhiên, thời gian hoạt động của Công ty Đấu giá Hợp Danh H.T.C Việt Nam tính đến tháng 6/2023 đã hoạt động được hơn 08 năm về đấu giá tài sản. Vì được chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Đấu giá H.T.C do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 21/11/2014.

– Tên gọi của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH H.T.C VIỆT NAM

– Địa chỉ trụ sở: 125 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

– Điện Thoại: 0938.621.123

– Ngành nghề hoạt động:

* Đại lý, môi giới, đấu giá.

* Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

* Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Địa chỉ: 125 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Email: luatlegalding@gmail.com
Điện thoại: 0935817456 - 0903891189

Chi nhánh

Dịch vụ