CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Luật số 36/2005/QH11 của Quốc hội: Luật Thương mại

Ngày đăng: 28/12/2023

Số hiệu: 36/2005/QH11

Loại văn bản: Luật

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Ngày ban hành: 14/06/2005

Người ký: Nguyễn Văn An

Tài liệu đính kèm: Luật Thương mại năm 2005

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Địa chỉ: 125 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Email: luatlegalding@gmail.com
Điện thoại: 0935817456 - 0903891189

Chi nhánh

Dịch vụ