CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

TỔNG QUAN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO THỦ TỤC TỐ TỤNG

Ngày đăng: 03/07/2020

Thừa kế quyền sử dụng đất được hiểu là chuyển quyền sử dụng đất từ người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo pháp luật. Theo đó, người thừa kế sẽ chở thành chủ sở hữu hợp pháp đối với quyền sử dụng đất do người chết để lại và được pháp luật bảo hộ.

Tuy nhiên trên thực tế, phát sinh rất nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất để lại bao gồm:

·Tranh chấp giữa người thừa kế theo luật với người thừa kế theo di chúc

·Tranh chấp giữa người khác với người thừa kế theo di chúc

·Tranh chấp giữa những người thừa kế theo di chúc với nhau

·Tranh chấp giữa những người thừa kế theo luật với nhau vì việc phân chia di sản không đồng đều

·Tranh chấp về thừa kế vì những người thừa kế cho rằng có người thừa kế không được quyền hướng di sản

·Tranh chấp thừa kế do xác định không chính xác về di sản thừa kế

 

 

 

 

Bài viết khác
   Parimatch Polsk (10.05.2024)
CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Địa chỉ: 125 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Email: luatlegalding@gmail.com
Điện thoại: 0935817456 - 0903891189

Chi nhánh

Dịch vụ