CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Luật sư nước ngoài khi hành nghề tại Việt Nam cần lưu ý những vấn đề gì ?

Ngày đăng: 19/06/2023

Điều kiện hành nghề của Luật sư nước ngoài

Căn cứ theo Điều 74 Luật Luật sư quy định về điều kiện hành nghề của Luật sư nước ngoài. Theo đó, Luật sư nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được cấp Giấy phép hành nghề Luật sư tại Việt Nam:

– Có Chứng chỉ hành nghề Luật sư đang còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

– Có kinh nghiệm tư vấn pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế;

– Cam kết tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam;

– Được tổ chức hành nghề Luật sư nước ngoài cử vào hành nghề tại Việt Nam hoặc được chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức hành nghề Luật sư của Việt Nam đồng ý tuyển dụng vào làm việc tại các tổ chức đó.

Phạm vi hành nghề của Luật sư nước ngoài

Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam được tư vấn pháp luật nước ngoài và pháp luật quốc tế, được thực hiện các dịch vụ pháp lý khác liên quan đến pháp luật nước ngoài, được tư vấn pháp luật Việt Nam trong trường hợp có Bằng cử nhân luật của Việt Nam và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tương tự như đối với một Luật sư Việt Nam, không được tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa án Việt Nam.

Hình thức hành nghề của Luật sư nước ngoài

Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

– Làm việc với tư cách thành viên cho một chi nhánh hoặc một công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

– Làm việc theo hợp đồng cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài, tổ chức hành nghề Luật sư Việt Nam.

Quyền và nghĩa vụ của Luật sư nước ngoài

Luật sư nước ngoài có các quyền sau đây:

– Lựa chọn hình thức hành nghề tại Việt Nam theo quy định tại Điều 75 của Luật này;

– Chuyển thu nhập từ hoạt động hành nghề ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Các quyền khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Luật sư nước ngoài có các nghĩa vụ sau đây:

– Nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật;

– Tuân theo các nguyên tắc hành nghề Luật sư, nghĩa vụ của Luật sư theo quy định của Luật này; Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam;

– Có mặt thường xuyên tại Việt Nam;

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nguồn: LSVN.VN

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Địa chỉ: 125 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Email: luatlegalding@gmail.com
Điện thoại: 0935817456 - 0903891189

Chi nhánh

Dịch vụ