CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Toà án nhân dân Tối cao công bố 09 văn bản thuộc lĩnh vực tố tụng dân sự hết hiệu lực thi hành

Ngày đăng: 16/06/2023

– Toà án nhân dân Tối cao (TANDTC) vừa ban hành Quyết định 126/QĐ-TANDTC về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành thuộc lĩnh vực Tòa án. Theo đó, có 09 văn bản thuộc lĩnh vực tố tụng dân sự, tố tụng hành chính hết hiệu lực toàn bộ từ tháng 4/2023.

Hình minh hoạ

Lĩnh vực tố tụng dân sự

– Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP ngày 27/4/2005 hướng dẫn thi hành một số quy định tại chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS). Lý do hết hiệu lực là đã được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐTP ngày 29/4/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của BLTTDS.

– Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐTP ngày 13/12/2012 hướng dẫn thi hành một số số quy định của Nghị quyết 60/2011/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS.

– Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất Những quy định chung của BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS.

– Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định về “chứng minh và chứng cứ” của BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS.

– Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết các vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS.

– Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS.

– Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013 hướng dẫn thi hành một số điều quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán TANDTC của BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS. Thông tư này hết hiệu lực thi hành từ 01/7/2016.

-Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 6/1/2014 hướng dẫn thi hành Điều 32a của BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS. Thông tư này hết hiệu lực thi hành từ 01/7/2016.

– Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28/3/2014 hướng dẫn thi hành Điều 92 của BLTTDS đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS.

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Địa chỉ: 125 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Email: luatlegalding@gmail.com
Điện thoại: 0935817456 - 0903891189

Chi nhánh

Dịch vụ