CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Bản án:số 10 ngày 24/02/2023 của TAND TX. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về tội Sử dụng tài liệu giả – phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (điều 341 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Ngày đăng: 16/06/2023
Cấp xét xử: Sơ thẩm
Áp dụng án lệ: Không
Loại án: Hình sự
Thông tin về vụ án:

 

Sử dụng tài liệu giả – phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

 


Đính kèm tệp: 10.pdf

 

Nguồn: Congbobanan.toaan.gov.vn

 

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Địa chỉ: 125 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Email: luatlegalding@gmail.com
Điện thoại: 0935817456 - 0903891189

Chi nhánh

Dịch vụ