CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Bản án:số 20/2023/HSST ngày 26/04/2023 của TAND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ về việc chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy – phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (điều 256 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)

Ngày đăng: 16/06/2023
Cấp xét xử: Sơ thẩm
Áp dụng án lệ: Không
Loại án: Hình sự
Thông tin về vụ án:


Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy


Đính kèm tệp: 20/2023/HSST.pdf

 

Nguồn: Congbobanan.toaan.gov.vn

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN LEGAL DING

Địa chỉ: 125 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Email: luatlegalding@gmail.com
Điện thoại: 0935817456 - 0903891189

Chi nhánh

Dịch vụ